ผู้บริหาร

นางสมคิด จันทรคณา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 28/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 558573
Page Views 744820

สมวาสนา สิทธิดำรงการ
ครู คศ.3
หัวหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น

จันทิชา ราชคฤห์
ครู คศ.2

จิดาภา รังสีสุทธิพร
ครู คศ.4

เสวลักษณ์ กลั่นธูป
ครู คศ.3

บงกช เกตุทอง
ครู คศ.1

กาญจนา พลสงฆ์
ครู คศ.4

วิจารีย์ อ่องละออ
ครู คศ.3

วศินี พิเดช
ครู คศ.4

อภิญญา ยุทธรัตน์
ครู คศ.3

เรืองอุไร ช่วยอุระชน
ครู คศ.1

โกเมนทร์ อรุณเจริญยิ่ง
พนักงานจ้าง

พิทยา หังสพฤกษ์
ครู คศ.3

ศิริวรรณ หงษ์ฤทัย
ครู คศ.3

สุพัตรา เนียมสุวรรณ
ครู คศ.3

พิษณุ รัตนเศรณี
ครู คศ.3

มนเทียร ยุทธรัตน์
ครู คศ.3

นงนุช อินทร์เถื่อน

ศรัณยู อินคีรี
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
เทศบาลเมืองบางมูลนาก
  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  66120
เบอร์โทรศัพท์ 056-631074  www.T2bangmulnak.ac.th  
E-mail : School2chai@gmail.com