ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกาญจนา โลทิม
ครู คศ.2
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวขณิษฐา ทองเสงี่ยม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

สรัญญา แปรสนม
พนักงานจ้าง

บุญตา มหาสุชลน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

ทวิวรรณ ฉัตรทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

พรรณวิภา อินทิม
ครู คศ.3

ปาณินันท์ แตงพรม
ครูผู้ช่วย

เปรมฤดี ไมถึง
ครูอัตราจ้าง

ธนิศร ช่วยอุระชน
ครู