ผู้บริหาร

นางสมคิด จันทรคณา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 569716
Page Views 762714
ประถมศึกษาปีที่ 5

นฤมล กันหา
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาปีที่ 5

ศิรินทิพย์ แก้วทา
ครู คศ.3

ชนิดา พงษ์เจริญ
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ
ครู คศ.4

สมศักดิ์ ฉัตรทอง
ครู คศ.3

มณี หว่างพัฒน์
ครู คศ.3

เรวัต สุภรังษี
ครู คศ.3

อำนวย ฟองอ่อน
ครู คศ.3

เบญจมาภรณ์ ดิษฐ์อ่วม
พนักงานจ้าง
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
เทศบาลเมืองบางมูลนาก
  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  66120
เบอร์โทรศัพท์ 056-631074  www.T2bangmulnak.ac.th  
E-mail : School2chai@gmail.com