ผู้บริหาร

นางสมคิด จันทรคณา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 569692
Page Views 762690
ปฐมวัย

วันทนา คมวิชาชาญ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

จันทร์เพ็ญ บุญธรรมรัตน์

ชวิศา รังษีสุทธิพร
พนักงานจ้าง

สมพร ทองมี

น้ำทิพย์ ทองยิ้ม
ครู คศ.1

สิริกร ประสาทเขตรการ
พนักงานจ้าง

ศิริรัตน์ สระชุ่ม
ครู คศ.3

ปภาภรณ์ ทองดี
ครู คศ.1

มานิตา อุดมรักษ์
ครู คศ.1

จรัสศรี เพ็ญสุภา
ครู คศ.1

สุนันท์ ประสาท

เกวลิน พฤติวรรณ
พนักงานจ้าง

เจนนิต้า เรมบูเลท เออร์บาโน
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
เทศบาลเมืองบางมูลนาก
  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  66120
เบอร์โทรศัพท์ 056-631074  www.T2bangmulnak.ac.th  
E-mail : School2chai@gmail.com