เด็กเก่ง ท2
งานมหกรรมความสามาถทางศิลปหัตถกรรม ฯ ครั้งที่ 68 จ.พะเยา (อ่าน 3813) 23 ธ.ค. 61
โครงการการแข่งขันเด็กเก่ง ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3857) 23 ม.ค. 61
เด็กหญิงนงนภัส ปิ่นแก้ว รางวัลเหรียญทองคนเก่งภาษาไทยระดับประเทศ 2557 (อ่าน 4022) 15 พ.ย. 59
เด็กชายธิติ ฉิมจิ๋ว รางวัลเหรียญทองแดงคนเก่งภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับประเทศ 2557 (อ่าน 4213) 20 พ.ย. 58
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 4441) 05 มี.ค. 57
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 และ 18 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 4272) 25 มี.ค. 56
เด็กหญิงจุฑามาศ สอนอินทร์ รางวัลเหรียญทองแดงคนเก่งภาษาไทยระดับประเทศ 2555 (อ่าน 4202) 16 ก.พ. 56
เด็กหญิงจินตหรา พลอยกระจ่าง รางวัลเหรียญทองแดงคนเก่งภาษาไทยระดับประเทศ 2554 (อ่าน 4501) 26 เม.ย. 55
เด็กหญิงอมรรัตน์ เอี่ยมอ่ำ รางวัลเหรียญเงินคนเก่งภาษาไทยระดับประเทศ 2553 (อ่าน 4653) 24 ก.พ. 54
เด็กหญิงนภัสวรรณ ขำไชโย เหรียญทองแดง 1 เทเบิลเทนนิส (อ่าน 4416) 15 ก.พ. 54
เด็กชายณัชพล เชื้อสุวรรณ์ เหรียญทองแดง 2 เหรียญ เทเบิลเทนนิส (อ่าน 4252) 15 ก.พ. 54
เด็กหญิงศิตานันท์ ขำไชโย เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง 1 เทเบิลเทนนิสระดับ 12 ปี (อ่าน 4343) 15 ก.พ. 54
เด็กชายอาทิตย์ ศรีบุศกร เหรียญเงิน 1 เหรียญ กีฬาเทเบิลเทนนิส (อ่าน 4648) 15 ก.พ. 54
เด็กหญิงทิพา ประสิทธิ์รัมย์ เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 ระดับ 14 ปี เทเบิลเทนนิส (อ่าน 4242) 15 ก.พ. 54
เด็กหญิงทิวา ประสิทธิ์รัมย์ เหรียญทอง 2 เหรียญ ระดับ 16 ปี เทเบิลเทนนิส (อ่าน 4171) 15 ก.พ. 54
เด็กชายวิริยะ ประวัติเมือง ชนะเลิศเหรีญทอง กีฬาเทเบิลเทนนิสอายุ 16 ปี (อ่าน 4194) 15 ก.พ. 54
เด็กชายศิรวิทย์ เนียมสวรรค์ เหรียญทอง 3 เหรียญ กีฬาเทเบิลเทนนิส 12 ปี ระดับประเทศ (อ่าน 4616) 15 ก.พ. 54
เด็กชายศตพร เจิมปลั่ง ชนะเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิสนักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับประเทศ (อ่าน 4661) 14 ก.พ. 54