ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 32) 03 ก.พ. 63
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 49) 03 ก.พ. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 578) 18 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2562(สำรอง) (อ่าน 366) 18 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 292) 13 มี.ค. 62
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 371) 05 ก.พ. 62
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 617) 10 ม.ค. 62
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแห (อ่าน 561) 08 พ.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานจ้า (อ่าน 566) 27 เม.ย. 61
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 (อ่าน 404) 14 เม.ย. 61
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอนและตำแหน่งผู้ดูแลเด็กเล (อ่าน 861) 05 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 503) 18 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561 (สำรอง) (อ่าน 476) 18 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 349) 05 มี.ค. 61
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 428) 18 ม.ค. 61
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 857) 18 ม.ค. 61
เสาธงโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 662) 23 มิ.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2560 (สำรอง) (อ่าน 639) 19 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 562) 19 มี.ค. 60
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 670) 15 ก.พ. 60
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 544) 24 ม.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2559 (สำรอง) (อ่าน 623) 17 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 740) 17 มี.ค. 59
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2559 (อ่าน 656) 02 มี.ค. 59
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 618) 11 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 784) 16 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2558 (ตัวสำรอง) (อ่าน 710) 16 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 781) 11 พ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิช (อ่าน 763) 10 พ.ย. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 767) 06 พ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิช (อ่าน 739) 03 พ.ย. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 708) 31 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน (อ่าน 715) 30 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิช (อ่าน 657) 27 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน (อ่าน 687) 26 ต.ค. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 752) 16 ต.ค. 57
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557 เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ (อ่าน 693) 23 พ.ค. 57
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1136) 05 มี.ค. 57
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ เทศบาลเมืองสรรคโลก (อ่าน 1000) 10 มิ.ย. 56
วารสารโรงเรียน ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 เดือนธันวาคม 2555 (อ่าน 1650) 20 ม.ค. 56