เด็กเก่ง ท2
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 และ 18 ปีการศึกษา 2555
ด.ญ.กรกช  ทองรอด   สาขาวิชาภาษาไทย   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เหรียญทอง

ด.ช.นิธิ     พัดนาค     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เหรีญทองพร้อมโล่รางวัล

ด.ญ.ธันย์ชนก   สีสุวรรร์    เหรียญทองแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4


โฉมหน้าเด็กเก่ง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2556,08:18   อ่าน 940 ครั้ง