ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

              โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล

 

เรื่อง  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

             ดังนี้

{C}1.      รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 15 กุมภาพันธ์ 2562

{C}2.      สอบข้อเขียน วันที่ 15 มีนาคม 2562

{C}3.      ประกาศผลสอบ วันที่ 19 มีนาคม 2562

{C}4.      มอบตัว วันที่ 5 เมษายน 2562

หลักฐานการรับสมัคร

{C}1.      ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

{C}2.      สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน        อย่างละ  1 ชุด

{C}3.      สำเนาสูติบัตร         จำนวน 1 ฉบับ                          

{C}4.      รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ          ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

{C}5.      หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)                  

  

หลักฐานการรับสมัคร

1.      สำเนาสูติบัตรนักเรียน                                    จำนวน  1  ฉบับ

2.      สำเนาทะเบียนบ้าน (ในเขตเทศบาล)               จำนวน  1  ฉบับ

3.      สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา               อย่างละ            1  ฉบับ

4.      สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา                 อย่างละ            1  ฉบับ

5.      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)              จำนวน  1  ฉบับ

6.      สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (ถ่ายเอกสารหน้าที่หยอดวัคซีน) จำนวน 1 ฉบับ

7.      รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                 จำนวน  3  รูป

8.      เงินค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน                   

8.1 ค่าอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา          เป็นเงิน  ฟรี        บาท

8.2 ค่าแบบฝึกทักษะตลอดปีการศึกษา            เป็นเงิน  300      บาท

8.3 ค่าเครื่องนอน                                         เป็นเงิน  350      บาท

8.4 ค่าชุดพละ                                             เป็นเงิน  350      บาท

8.5 ค่าประกันชีวิต                                        เป็นเงิน  150      บาท

                                                      รวม              1,150  บาท

หลักฐานการรับสมัคร

1.      สำเนาสูติบัตรนักเรียน                                    จำนวน  1  ฉบับ

2.      สำเนาทะเบียนบ้าน (ในเขตเทศบาล)               จำนวน  1  ฉบับ

3.      สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา               อย่างละ            1  ฉบับ

4.      สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา                 อย่างละ            1  ฉบับ

5.      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)              จำนวน  1  ฉบับ

6.      สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (ถ่ายเอกสารหน้าที่หยอดวัคซีน) จำนวน 1 ฉบับ

7.      รูปถ่าย 1 นิ้ว                                     จำนวน  3  รูป

8.      เงินค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน                   

8.1 ค่าอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา          เป็นเงิน  ฟรี        บาท

8.2 ค่าแบบฝึกทักษะตลอดปีการศึกษา            เป็นเงิน  300      บาท

8.3 ค่าเครื่องนอน                                         เป็นเงิน  350      บาท

8.4 ค่าชุดพละ                                             เป็นเงิน  350      บาท

8.5 ค่าประกันชีวิต                                        เป็นเงิน  150      บาท

                                                      รวม              1,150  บาท

 

 ที่อยู่ รร.

รร.ท.2 วัดชัยมงคล

115  ถ.ประธานเมือง

อ.บางมูลนาก

จ.พิจิตร

โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 522 ครั้ง