ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล)
 
           รับนักเรียนอายุ 2 ขวบ เกิดในเดือน พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559
 
  
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 
              
            รับนักเรียนอายุ 3 ขวบ เกิดในเดือน พฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2558
 
 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 
 
            รับนักเรียนอายุ 4 ขวบ เกิดในเดือน พฤษภาคม 2556 - พฤษภาคม 2557


ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 
 
            รับนักเรียนอายุ 5 ขวบ เกิดในเดือน พฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2556

 
หลักฐานการรับสมัคร
 
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน  1  ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ในเขตเทศบาล) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชานบิดาและมารดา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  จำนวน 1 ฉบับ
     (ถ่ายเอกสารหน้าที่หยอดวัคซีน)
7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
8. เงินค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน
     - ค่าอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา ฟรี
     - ค่าแบบฝึกทักษะตลอดปีการศึกษา 300 บาท
     - ค่าเครื่องนอน 350 บาท
     - ค่าชุดพละ 350 บาท
     - ค่าประกันชีวิต 150 บาท
                     รวมเป็นเงิน      1,150 บาท
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 503 ครั้ง