ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นปฐมวัย 2 - 3 ขวบ

รับนักเรียนอายุ 2 ขวบ เกิดในเดือน พฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2558

รับนักเรียนอายุ 3 ขวบ เกิดในเดือน พฤษภาคม 2556 - พฤษภาคม 2557

ระดับชั้นอนุบาลปีที่

รับนักเรียนอายุ 4 ขวบ เกิดในเดือน พฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2556

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 

รับนักเรียนอายุ 5 ขวบ เกิดในเดือน พฤษภาคม 2554 - พฤษภาคม 2555

หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน  1  ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ในเขตเทศบาล) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชานบิดาและมารดา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  จำนวน 1 ฉบับ
     (ถ่ายเอกสารหน้าที่หยอดวัคซีน)
7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
8. เงินค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน
- ค่าอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา ฟรี
- ค่าแบบฝึกทักษะตลอดปีการศึกษา 300 บาท
- ค่าเครื่องนอน 350 บาท
- ค่าชุดพละ 350 บาท
- ค่าประกันชีวิต 150 บาท
รวมเป็นเงิน      1,150 บาท
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 478 ครั้ง