ครูเกษียณ
ครูเกษียณ ปี 2562

                          ครูเกษียณ ปี 2562

ครูมณี  หว่างพัฒน์        ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ครูกาญจนา  พลสงฆ์     ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ครูจิดาภา  รังษีสุทธิพร  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ครูสมคิด  จันทะสูน        ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

ครูพิษณุ  รัตนเศรณี      ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ครูเรวัต  สุภรังษี            ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ครูวิโรจน์  บุญมาก        ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 


โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,09:02   อ่าน 3553 ครั้ง