ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสอนออนไลน์ (อ่าน 13) 08 พ.ค. 64
แจ้งประชาส้มพันธ์นักเรียน และผู้ปกครอง (อ่าน 78) 18 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 367) 10 มี.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 148) 10 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 110) 10 ก.พ. 64
กำหนดการมอบตัวนักเรียนเข้า ม.1 ของตัวจริงและตัวสำรอง วันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 (อ่าน 3518) 10 พ.ค. 63
ประกาศแจ้งการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3744) 22 เม.ย. 63
ยืนยันสิทธิ์ การเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2563 (ตัวสำรอง) (อ่าน 3489) 16 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 (สำรอง) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3724) 14 เม.ย. 63
การติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา ป.6 และ ม.3 (อ่าน 3362) 12 เม.ย. 63
ยืนยันสิทธิ์ การเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ตัวจริง) (อ่าน 3618) 06 เม.ย. 63
เลื่อนประกาศผลสอบ ป6 , ม3 (อ่าน 3425) 26 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 (สำรอง) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4581) 22 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4272) 22 มี.ค. 63
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3581) 03 ก.พ. 63
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5602) 03 ก.พ. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4105) 18 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2562(สำรอง) (อ่าน 3865) 18 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3641) 13 มี.ค. 62
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3667) 05 ก.พ. 62
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4264) 10 ม.ค. 62
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแห (อ่าน 3792) 08 พ.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานจ้า (อ่าน 3813) 27 เม.ย. 61
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 (อ่าน 3572) 14 เม.ย. 61
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอนและตำแหน่งผู้ดูแลเด็กเล (อ่าน 4104) 05 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3724) 18 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561 (สำรอง) (อ่าน 3735) 18 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3553) 05 มี.ค. 61
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3674) 18 ม.ค. 61
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4099) 18 ม.ค. 61
เสาธงโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3881) 23 มิ.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2560 (สำรอง) (อ่าน 3901) 19 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3761) 19 มี.ค. 60
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ปฐมวัย 2-3 ขวบ และ อนุบาล 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3935) 15 ก.พ. 60
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3756) 24 ม.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2559 (สำรอง) (อ่าน 3874) 17 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 3960) 17 มี.ค. 59
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2559 (อ่าน 3891) 02 มี.ค. 59
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 3827) 11 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4007) 16 มี.ค. 58