ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ทน.แม่สอด จว.ตาก
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ทน.แม่สอด จว.ตาก ระหว่างวันที่ 8 - 9 ก.ค.2561 ดังนี้ 1.การแข่งขันคัดลายมือ ป.1-3 ได้เหรียญเงิน 74 คะแนน ได้ลำดับที่ 9 จาก 80 โรงเรียน 2.กล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ป.4-6 ได้เหรียญเงิน 70.67 คะแนน ได้ลำดับที่ 22 จาก 56 โรงเรียน 3.โครงงานกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-6 ได้เหรียญทองแดง 66.67 คะแนน ได้ลำดับที่ 28 จาก 36 โรงเรียน 4.กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-6 ได้ชมเชย 55.67 คะแนน ได้ลำดับที่ 53 จาก 57 โรงเรียน 5.คัดลายมือ ป.4-6 ได้เหรียญทองแดง 63 คะแนน ได้ลำดับที่ 48 จาก 84 โรงเรียน 6.โครงงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.4-6 ได้เหรียญเงิน 74.67 คะแนน ได้ลำดับที่ 14 จาก 38 โรงเรียน 7.แข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาปละวัฒนธรรม ได้เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ 88 คะแนน ได้ลำดับที่ 3 จาก 9 โรงเรียน 8.คัดลายมือระดับมัธยมตอนต้น ได้เหรียญเงิน 72 คะแนน ได้ลำดับที่ 22 จาก 43 โรงเรียน 9.กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เหรียญเงิน 78.67 คะแนน ได้ลำดับที่ 12 จาก 40 โรงเรียน 10.วาดภาพระบายสี ป.1-3 เหรียญเงิน 79 คะแนน ได้ลำดับที่ 25 จาก 74 โรงเรียน 11.แข่งขันเกมส์ทายสิอะไรเอ่ย อนุบาล 1-3 ได้เหรียญเงิน 72 คะแนน ได้ลำดับที่ 35 จาก 79 โรงเรียน
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561,13:16   อ่าน 184 ครั้ง