รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
115 ถนนประธานเมือง   ตำบลบางมูลนาก  อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
เบอร์โทรศัพท์ 056-631074


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :