ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 ปิดภาคเรียนที่ 2
27 มี.ค. 57 กิจกรรมวันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 20
25 มี.ค. 57 นักเรียนชั้น อนุบาล - ป.6 รับใบประกาศผลสอบ
19 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ Onet ป6 และ ม.3
10 มี.ค. 57 ถึง 11 มี.ค. 57 นักเรียนชั้น อนุบาล - ป.5 สอบวัดผลปลายปี
03 มี.ค. 57 ถึง 04 มี.ค. 57 นักเรียนชั้น ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
27 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
08 ก.พ. 57 สอบ o-net นักเรียนชั้น ป.6
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 สอบ o-net นักเรียนชั้น ม.3
19 ม.ค. 57 ถึง 28 ม.ค. 57 กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 31
กีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยใช้ชื่อว่า ชลเกมส์ ระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2557
16 ม.ค. 57 กิจกรรมวันครู

13 ม.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 57 เข้าค่ายลูกเสือ , เนตรนารี , ยุวกาชาด

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
10 ม.ค. 57 วันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
30 ธ.ค. 56 ถึง 01 ม.ค. 57 ปีใหม่

26 ก.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 นักเรียนชั้น ม1-ม3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
อาคาร 1
17 ก.ย. 56 ถึง 18 ก.ย. 56 อบรมบุคลากรแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
อาคารลีลาวดี
24 ส.ค. 56 อบรมครู เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร
อาคารลีลาวดี วิจารีย์ อ่องละออ
16 ส.ค. 56 ทัศนศึกษาดูงาน วันวิทยาศาสตร์ ไบเทคบางนา และนครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร , นครสวรรค์
12 ส.ค. 56 คณะครูถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ที่หน้าว่าการอำเภอบางมูลนาก
ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก
09 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2556
วัดชัยมงคล นฤมล กันหา
02 ส.ค. 56 ดูงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2556 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โรงเรียน
30 ก.ค. 56 วันภาษาไทย

30 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล

อาคารเอนกประสงค์ นางกาญจนา พลสงฆ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
19 ก.ค. 56 วันเข้าพรรษา
วัดชัยมงคล นฤมล
09 ก.ค. 56 ถึง 11 ก.ค. 56 อบรมยาเสพติดและทัศนศึกษาดูงาน นักเรียน ม.3
อาคารลีลาวดี เทศบาลเมืองบางมูลนาก
16 พ.ค. 56 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556
27 มี.ค. 56 รับมอบตัว นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2556

26 มี.ค. 56 กิจกรรมวันอำลา

07 พ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2555

01 พ.ย. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2

11 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 ปิดภาคเรียนที่ 1

วิชาการ
08 ต.ค. 55 ถึง 09 ต.ค. 55 สอบปลายภาคเรียน ชั้น เด็กเล็ก - ป.6

วิชาการ
27 ก.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55 สอบปลายภาคเรียน ชั้น ม.1-3

16 พ.ค. 55 ถึง 18 พ.ค. 55 รับหนังสือ โครงการเรียนฟรี

16 พ.ค. 55 ถึง 05 ต.ค. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2555

วิชาการโรงเรียน
08 พ.ค. 55 ถึง 10 พ.ค. 55 อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ พนักงานครูเทศบาล 8-10 พ.ค. 2555 ประำจำปี 2555

อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก
01 มี.ค. 55 ถึง 03 ก.พ. 55 สอบปลายภาคเรียน นักเรียนชั้น ม.1-ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
28 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
27 ก.พ. 55 สอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
20 ก.พ. 55 ถึง 24 ก.พ. 55 รับสมัครนักเรียน สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2555
01 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 กรอกข้อมูลระบบสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียน
17 พ.ย. 54 ถึง 20 พ.ย. 54 เทศบาลเมืองบางมูลนากจัดทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย

15 พ.ย. 54 ถึง 25 พ.ย. 54 แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ครั้งที่ 29 จังหวัดกำแพงเพชร

31 ต.ค. 54 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ฝ่ายวิชาการ
20 ส.ค. 54 คณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ ไบเทค บางนา
นางพิทยา หังสพฤกษ์
15 ส.ค. 54 ถึง 21 ส.ค. 54 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

11 ส.ค. 54 วันแม่แห่งชาติ

อาคารเอนกประสงค์
25 ก.ค. 54 ถึง 29 ก.ค. 54 วันภาษาไทยแห่งชาติ

อาคารเอนกประสงค์ นางกาญจนา พลสงฆ์
25 ก.ค. 54 ถึง 27 ก.ค. 54 สมศ. ประเมินสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
30 มี.ค. 54 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 รายงานตัว และปฐมนิเทศ
รับรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2554 และปฐมนิเทศ
อาคารลีลาวดี แต่งกายชุดนักเรียน
22 มี.ค. 54 กิจกรรมวันอำลา

อาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล2วัดชัยมงคล ครูวศินี พิเดช
10 มี.ค. 54 ถึง 11 ก.พ. 54 สอบปลายปี ชั้นอนุบาล เด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
กำหนดสอบปลายปี ปีการศึกษา 2554
ระดับชั้น อนุบาล เด็กเล็ก และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5
วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2554
ฝ่ายวิชาการ
01 มี.ค. 54 ถึง 02 ก.พ. 54 สอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กำหนดสอบปลายปี ปีการศึกษา 2554
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2554
ฝ่ายวิชาการ
28 ก.พ. 54 ถึง 01 มี.ค. 54 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2554
ฝ่ายวิชาการ
08 ก.พ. 54 ถึง 12 ก.พ. 54 การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันปี 2554
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันปี 2554
ที่จังหวัดแพร่ วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2554
อ.เสริมศิริ และลูกเสือ ม.2 เข้าร่วมกิจกรรม
จังหวัดแพร่ กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น
03 ก.พ. 54 อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ชั้น ม.3
อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ชั้น ม.3
อาคารลีลาวดี ครูวศินี พิเดช
10 ม.ค. 54 ถึง 11 ม.ค. 54 กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5,ป6

ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล2วัดชัยมงคล
07 ม.ค. 54 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

หน้าอาคาร2 ครูวิโรจน์ บุญมาก